Usluge

Kod manjih životinja

  • Vršimo prevenciju (vakcinaciju, čišćenje od parazita – unutrašnjih i spoljašnjih i sl.);
  • Lečenje životinja,
  •    Laboratorijske
    analize (hematološke i biohemijske prirode);
  • Hirurgiju;
  • Dermatologiju;                                                                             dog-doctor

Domaće životinje od kojih čovek može imati i ekonomsku korist su takođe jako važne za nas. Kada su one u pitanju, tu nudimo sledeće:

  • veštačko osemenjavanje krava i krmača (uz dogovor sa veterinarom, moguće je osemenjavati i druge vrste, pa čak i pse);
  • pomoć pri partusu (teljenje, jagnjenje, prašenje i sl.);
  • hirurgiju; lečenje životinja; prevenciju (čišćenje od parazita, vakcinacija i sl.);
Advertisements