Veterinarska profesija

Veterinari vode u prvom redu brigu o zdravlju domaćih i kućnih životinja, a katkada i drugih životinja za koje su ljudi zainteresovani. Briga o zdravlju životinja posredno znači i brigu o zdravlju ljudi, jer životinje često prenose bolesti koje su opasne i za ljude. Znatan deo brige o zdravlju životinja veterinari provode preventivnim postupcima – vakcinisanjem i drugim merama zaštite sprečava se pojava bolesti. Mnoge životinje čovek iskorištava za svoje potrebe, katkada i za rad, a danas uglavnom za prehranu, pa se velik deo poslova veterinara odnosi i na unapređivanje iskoristljivosti životinja. Quartos-casa-sala-de-estar-decora&ccedilS tim ciljem veterinar provodi umetno osemenjivanje životinja, određuje način uzgoja i prehrane, obavlja kastriranje životinja i slično. Veterinari, dakle, rade na raznim poslovima i s mnogim vrstama životinja. Pokušaćemo, kao primer, navesti samo one najčešće. U ambulantama i klinikama za male životinje veterinari pretežno leče i sprečavaju bolesti kućnih ljubimaca. To su obično kućni psi, mačke i ptice. U slučaju bolesti veterinar postavlja dijagnozu, određuje način lečenja, često i provodi deo lečenja – npr. manje hirurške zahvate – te upućuje vlasnika kako će sam nastaviti lečenje. Za postavljanje dijagnoze, tj. određivanje o kojoj je bolesti reč, veterinar može upotrebiti laboratorijske pretrage, savetovati rentgenske preglede i druge dijagnostičke postupke koji se primenjuju i u ljudskoj medicini.

Advertisements